Belastingdienst(en)

Hoe ga ik om met vragen van buitenlandse Belastingdiensten? Wat u misschien verwacht op basis van ervaringen in een aantal u bekende landen, kan juist weer anders uitwerken in andere landen. In sommige landen hebben de belastingadviseurs overleg met de belastingdiensten zonder de cliënt(en). In andere landen wordt het door de belastingdiensten juist als positief ervaren dat de belastingplichtige zijn belastingadviseur vergezeld bij het bezoeken van de Belastingdienst. Met dit soort culturele verschillen kunt u maar beter rekening houden als u in overleg wilt.

contact