BEPS certificering

BEPS certification (6 days)

BEPS (Base Erosion Profit Shifting) staat bij veel ondernemingen en fiscalisten in de belangstelling. BEPS heeft ten doel belastingontwijking tegen te gaan. De reden hiervoor is volgens OESO dat multinationals hun winsten verplaatsen naar landen waar geen of nauwelijks reële activiteiten plaats vinden en daarmee wordt geen recht gedaan aan de feitelijke activiteiten in de landen waar de winst daadwerkelijk wordt gemaakt. BEPS heeft ten doel de reële activiteiten van een onderneming te belasten.

Klikt u hier om meer te lezen over onze BEPS-certificering.

contact