Financieel

Het opstarten van een nieuwe activiteit kost altijd weer veel geld en natuurlijk komt dan de vraag op hoe dit gefinancierd moet worden.Gebeurt dit volledig met eigen vermogen, of worden er ook interne of bankleningen gebruikt? De internationale fiscale wereld kent vele regelingen die de feitelijke aftrek van rente beheersen maar die ook iets zeggen over de afwaardering van leningen als het minder goed gaat of over de mogelijkheden om met vreemd vermogen juist extra fiscale voordelen te behalen. We zullen u meenemen in het spel van de financiering en u laten ervaren wat de gevolgen zijn van de gekozen leningstructuur in een aantal uit de praktijk bekende scenario’s.

contact