Mislukking

Na een gedegen marktonderzoek heeft uw bedrijf ervoor gekozen om in een deel van Azië een aantal specifieke producten af te zetten. Het eerste jaar was niet bijster succesvol, maar wel in lijn met de verwachtingen. Het tweede en derde jaar zijn echter nauwelijks beter. Als in het vierde jaar de omzet juist weer afneemt, concludeert u dat stoppen het meest reëel is. Blijkbaar heeft uw product onvoldoende potentieel voor deze markt.

Één van uw Aziatische medewerkers meld u graag de aandelen van de Aziatische vennootschap te willen kopen. Hij gelooft nog steeds in de kansen en meent dat met een andere aanpak, uw product alsnog succesvol kan worden. U stemt toe en gaat akkoord met een prijs van € 1.. Was dit het beste wat u had kunnen doen? Realiseert u zich dat dit onverwachte fiscale gevolgen kan hebben?

contact