Processen

Internationaal opererende ondernemingen hebben hun business model vaak om fiscale redenen tot in detail gedocumenteerd. Heel vaak blijkt deze beschrijving niet in overeenstemming met hoe het bedrijf werkelijk in elkaar zit. Uw belastingadviseur heeft u eerder gewezen op de noodzaak deze documentatie in alle landen te kunnen overleggen en heeft deze documentatie daarom voor u in elkaar gezet. Hiermee is aan de voorwaarde van de vastlegging en beschrijving van het bedrijfsproces voldaan. Maar zoals voor zoveel dingen geldt, het leven verandert. De wereld van het internationale fiscale recht verandert snel. De kranten staan er mee vol, en niet voor niets. Dit heeft ook gevolgen voor de documentatie waaraan steeds meer nieuwe eisen worden gesteld.

Een heldere en inhoudelijk juiste beschrijving van de value chain(s) kent een aantal voordelen.
Allereerst is het de basis voor uw documentatieverplichtingen. Als deze documentatie is gebaseerd op een realistische beschrijving van de value chain/bedrijfsmodel dan wordt deze documentatie ook in de breedte waardevoller.
Daarbij komt dat een goede documentatie er voor zorgt dat u uw fiscale positie kunt optimaliseren doordat u beter zult begrijpen hoe uw processen werken en wat de fiscale gevolgen daarvan zijn. Ten slotte helpt het om beter voorbereid te zijn op discussies met belastingdiensten in alle landen. Als gevolg van de internationale ontwikkelingen zullen er er meer en meer boekenonderzoeken plaatsvinden. Met een waarheidsgetrouwe beschrijving van de business zult u over één wezenlijk onderdeel punt geen discussie meer hebben met de diverse belastingdiensten, namelijk de feiten. En dat vergemakkelijkt het vinden van een oplossing

contact