Rebels Talent

Let your workers rebel

Harvard Business Review (HBR) publiceerde een artikel waarvan de strekking de volgende is: Laat uw (mede)werkers rebels zijn.

Tijdens onze carrières wordt ons geleerd om ons te conformeren aan de status quo. Wij conformeren ons aan opinies en gedragingen van anderen en aan de informatie die deze inzichten onderbouwen. De druk neemt alleen maar toe naar mate wij carrière maken en hoger op de –spreekwoordelijke- ladder komen. Tegen de tijd dat wij ons op een hoog niveau binnen een organisatie bevinden, heeft deze conformiteit ons volledig in de greep. Hierdoor blijven wij op dezelfde wijze  ondernemen zoals wij dat altijd gedaan hebben.

  • Wij vallen ten prooi aan sociale druk;
  • We omarmen de status quo te veel;
  • Wij interpreteren informatie op een manier die (te veel) in ons eigen straatje past.

Wat u er aan kunt doen? Lees het hier!

contact