Substance

Het nieuwe concept van uw onderneming is perfect. Alle producten zullen verkocht worden voor één prijs, namelijk € 5. Om dit mogelijk te maken moet uw inkoopkanaal perfect functioneren. Omdat de meeste producten geproduceerd worden in China, heeft uw belastingadviseur voorgesteld om uw inkoopkantoor te vestigen in Hong Kong. De vraag is dan altijd weer of er dan ook in Hong Kong mensen in dienst moeten worden genomen. Of dat er wellicht al voldoende substance aanwezig is als u gebruik maakt van een trustkantoor. Hoe zit het nu werkelijk? En wat zijn de gevolgen als de gekozen structuur niet werkt?

contact