Solutions

Hebben we onze fiscale risico’s duidelijk in beeld? En zo ja: weten we wat we moeten doen om ze te beheersen? Vijf jaar geleden werden dergelijke vragen amper gesteld in de boardroom. Fiscaliteit werd zoveel mogelijk buiten de deur gehouden – dat was het domein van de bedrijfsfiscalisten en belastingadviseurs. Nu ligt dat wel even anders.

Door het BEPS-project van de OESO, gevolgd door vergaande aanpassing van de EU-regelgeving, zijn bedrijven gedwongen om fiscaal goed naar zichzelf te kijken. Dat heeft gewerkt. Het bewustzijn dat tax mátters is in brede kring doorgedrongen. Maar daarmee lopen bedrijven ook tegen nieuwe vragen aan. Ze moeten hun fiscale positie beter documenteren en hun interne en externe stakeholders veel meer uitleggen dan ze gewend waren. Hoe pakken ze dat aan?

Apertas Solutions helpt bedrijven adequaat te reageren op de nieuwe fiscale realiteit. We richten ons daarbij zowel op bestuurders als op bedrijfsfiscalisten.

CFO’s en CEO’s bieden we een breed programma over de ontwikkelingen op het gebied van international tax. We willen geen hele of halve fiscalisten van ze maken, maar ze wel voldoende kennis en gereedschap meegeven om de bedrijfskundige, politieke en maatschappelijke context van de fiscaliteit anno 2019 te begrijpen – en ernaar te kunnen handelen.

Voor Tax Directors en hun team hebben we een uitgebreid programma, waarin alle actuele internationale fiscale ontwikkelingen aan bod komen. Een kleine greep: BEPS, Transfer Pricing, winstallocatie, v.i.-problematiek, digitale economie, de Europeesrechtelijke dimensie (richtlijnen, staatssteun, Mandatory Disclosure, enz.), Tax Technology/Data Analytics en Tax Accounting/Tax Reporting.

Apertas Solutions beschikt over een ruim kennisnetwerk van fiscaal specialisten. Ze combineren theoretische gedegenheid met een stevige praktijkervaring en ze zijn gewend fiscale zaken te doceren aan zowel collega-vakgenoten als aan niet-fiscalisten.

Wilt u meer weten? Mails ons op: solutions@apertas.nl